Personvernerklæring

 

Næringslivsdagen og bedriftene bak initiativet behandler personopplysninger om kunder, leverandører og samarbeidspartnere som er nødvendig for gjennomføring av oppgaver og forpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om deltakere, foredragsholdere og andre, herunder navn på kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f), samt § 9 a, b og f (GDPR Artikkel 9 bokstav a og b). Personopplysningene lagres og slettes fem år etter avslutning av forholdet. Bakgrunnen for behandling av personopplysninger er å kunne planlegge og gjennomføre konferanser av høy kvalitet og å effektivt samhandle med kunder og leverandører. Nødvendig informasjon lagres sikkert på Sharepoint. All behandling er beskyttet av etablerte rutiner og særlige sikkerhetstiltak. Alle deltakere har taushetsplikt. Google Analytics benyttes som statistikkverktøy på denne nettsiden. Det benyttes til å gi informasjon om besøkstall og trafikk for å forbedre tjenester. Eksempelvis gis det informasjon om hvor mange besøkende det er på ulike sider, hvor geografisk besøkende er fra og liknende. Det innhentes imidlertid ikke personopplysninger. Les om Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern.